Αρχική » Όρoi Χρήσης

[Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Παραμετροποίηση Ηermes Modules->Hermes: Ιχνηλασιμότητα->Τύποι Ιχνηλασιμότητας->Κείμενο Αποδοχής (Μ.Κ.900000001)]